fbpx

Voorwaarden Centrum

Artikel 1: Aanmeldingen en inschrijvingen

 1. Een inschrijving is definitief na betaling van de activiteit. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van betalingen.
 2. Opties zijn geldig tot veertien (14) dagen voor de aanvang van de cursus tenzij de cursus vroeger volgeboekt is

Artikel 2: Annulering en wijziging door DGA

 1. De Goede Aarde vzw behoudt het recht waar nodig de locatie te veranderen.
 2. Activiteiten die door DGA worden aangeboden, mag DGA indien noodzakelijk, (bv. Door te weinig deelnemers) een activiteit annuleren of verplaatsen naar een andere datum. In het geval van annulering door DGA heeft de cliënt recht op terugbetaling van reeds betaalde bedragen, maar heeft geen verder recht op schadevergoeding.
 3. De Goede Aarde vzw behoudt het recht om ten aanzien van activiteiten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 3: Betaling

 1. Prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien cliënt een of meer dagen mist van de cursus en/of workshop dan ontvangt de cliënt geen terugbetaling van het cursusgeld.
 3. Indien de cliënt met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4: Wijziging en annulering door cursist/cliënt

Wanneer de cliënt een inschrijving wil annuleren gelden de volgende regelingen:

 1. bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag terugbetaald;
 2. bij annulering tot 3 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag terugbetaald;
 3. bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de cursus is geen terugbetaling mogelijk;
 4. een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden in overleg met DGA tot 24 uur voor aanvang van een cursus; in de loop van een cursustraject wordt er geen vervanger aanvaard.
 5. indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten;
 6. bij het niet verschijnen van de cursist/cliënt zijn 100% kosten verschuldigd.
 7. Een afspraak voor het kristalbed kan je gratis annuleren tot 1 dag voor de afspraak. Daarna wordt de sessie in rekening gebracht.

Artikel 5: Foto’s

 1. Foto’s genomen tijdens Open Deur dagen, cursussessies kunnen gebruikt worden in onze eigen communicatie (bv. Website, facebook..)
 2. Als je er bezwaar tegen hebt dat we foto’s gebruiken waarop jij duidelijk herkenbaar in beeld bent, meld ons dat dan aub. voor of bij de start van de cursus.

Artikel 6

Voor evenementen die plaatsvinden op een locatie buiten de Goede Aarde dienen de deelnemers zelf in te staan voor hun vervoer en overnachting.

Artikel 7

De Goede Aarde vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.

preloader